Play Video

ทิศทางแห่งอนาคต​

ยินดีต้อนรับ

นิปปอนเพนต์มีความยินดีที่จะนำเสนอ Trend Beyond Colours for 2024-25 ฉบับที่ 4 ในความร่วมมืออันต่อเนื่องระหว่าง Nippon Paint และ Colour Hive​

การแปลความหมายของอิทธิพล ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจสู่ทิศทางแห่งอนาคต ด้วยความซับซ้อนแห่งสมดุลทางจินตนาการ ความสร้างสรรค์ และวิทยาศาสตร์ ในฉบับก่อนหน้านี้ของ Trend Beyond Colours ด้วยนิยาม RESET นั่นคือความต้องการหลังการระบาดครั้งใหญ่‘จุดทิ้งท้าย และการเริ่มต้นใหม่’ ในครั้งนี้ จึงเป็นการตื่นขึ้น AWAKEN เพื่อก้าวไปข้างหน้า เปิดสองตาเพื่อเห็นตนเอง และเห็นโลกรอบๆ ตัว คืนสู่ทัศนคติแห่งความสดชื่น และรื่นรมย์​

แกนหลักของแนวคิดสำหรับ Trend Beyond Colours 2024-25 ในครั้งนี้คือ การโอบกอดจิตใจอันสดใหม่ เมื่อเราคำนึงถึงการใช้ชีวิตที่ดีกว่าเดิม รู้สึกดีกว่าเดิม และอยู่อย่างดีกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของปัจเจกที่ยังนับเป็นส่วนหนึ่งต่อกันในสังคมโลก ในขณะเดียวกันนี้ จึงเป็นมากกว่าการก้าวไปข้างหน้าอย่างเรียบเฉย แต่คือการตื่นขึ้น ตื่นรู้สู่รุ่งอรุณใหม่ และขับเคลื่อนไปสู่วันพรุ่งนี้ด้วยความปรารถนาดีอันแรงกล้า และเปี่ยมไปด้วยเจตจำนงค์​

แรงบันดาลใจ และสิ่งที่ส่งอิทธิพลสู่การนำไปใช้​
ประจำปี 2024-25 คือ​

สีหลักของเรา

สีหลักทั้งสี่นั้น จะร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่แห่งสีสันอันกว้างไกล และสุดจะคาดเดา จากความสงบที่โอบกอดเราไว้ ด้วยสีน้ำตาลปราสาททราย (Sandcastle –N 3195P) สู่ชีวิตชีวาอันเปี่ยมความหมายของสีเหลืองเรืองอร่าม (Golden Yellow–YO 1091T) สู่การฟื้นคืนด้วยสีฟ้าประกายเทอร์ควอยซ์ (Turquoise Reflection–BGG 2742P) และกลับสู่ความสมดุลอันกลมเกลียวด้วยสี ชมพูกลีบบัว (Earthling–N 3372P) สีสันเหล่านี้พร้อมที่จะเปิดเผยสู่ชุดสี ที่รอการตื่นขึ้น จากการเดินทางผ่านความสงัดสู่ตัวตนที่พร้อมเปิดเผย ด้วยการเกิดใหม่อีกครั้ง บนดุลยภาพที่เชื้อเชิญให้เราเข้าร่วมกับโลกใบนี้อย่างเปี่ยมไปด้วยความหมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสัน

พบ

ความสงบ

เวลาแห่งความสงัด

พบ

อิสรภาพ

ปลดปล่อยตัวตน

พบ

การเริ่มใหม่

วารีแห่งการเยียวยา

พบ

สมดุล

ความกลมกลืนอันสมบูรณ์

พบ

ความสงบ

NIPPON PAINT - TREND BEYOND COLOURS

พบ

ความสงบ

มั่นใจอีกครั้ง / การปลอบประโลม / เป็นธรรมชาติ / เป็นกลาง / ละเอียดอ่อน

การตามหาหนทางเพื่อละซึ่ง ความต่อต้านความขัดแย้ง ความปั่นป่วน และสิ่งรบกวนจิตใจ เพื่อเสริมให้สุขภาพกาย ใจ ได้เป็นสุขในการนี้ เราจึงต้องแสวงหาให้ได้มาซึ่ง สภาพแวดล้อมอันสงัด ไร้ซึ่งสรรพเสียงและเพื่อสยบความคิดอันวุ่นวาย ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อให้ได้มาซึ่ง “พื้นที่แห่งความสงบ”

น้ำตาลปราสาททราย

N 3195P

ความเป็นกลางนั้น เป็นฉากหลังอันเรียบง่ายให้แก่ทุกสไตล์ และทุกรูปแบบพื้นที่ได้อย่างดี แต่การตามหาซึ่งความพอดีในความละเอียดอ่อน และตัวตนอันแตกต่างให้พบนั้น คือกุญแจสู่การสร้างความหนักแน่นในสไตล์ที่เลือกสรร สีน้ำตาลปราสาททราย (Sandcastle–N 3195P) คือคำจำกัดความของความเป็นกลางอันทรงพลัง อบอุ่น เชื้อเชิญ และปลอบประโลม หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเพื่อสร้างความสงบและผ่อนคลายด้วยความปิติ

พบ

ความสงบ

ด้วยตัวเลือกของสีขาว ทั้งโทนเย็น และโทนอุ่นคุณจะได้รับการเติมเต็มอันสมบูรณ์ ด้วยสีที่เป็นโทนกลาง และค่อนไปทางเข้ม

SANDCASTLE – N 3195P

SANDCASTLE – N 3195P

WHITE LILAC – OW 1050P

WHITE LILAC – OW 1050P

RESERVED WHITE – OW 1081P

RESERVED WHITE – OW 1081P

Momento Travertino in WHITE
CONCRETE – OW 1084P

Momento Travertino in WHITE
CONCRETE – OW 1084P

SAPLING – N 1847T

SAPLING – N 1847T

SUITED UP – N 3409P

SUITED UP – N 3409P

BURNT ASHES – N 1917T

BURNT ASHES – N 1917T

GRANITE ROCK – N 1980T
glazed over with Momento Snow Frost – 01

GRANITE ROCK – N 1980T
glazed over with Momento Snow Frost – 01

สร้างสรรค์บรรยากาศของผืนดิน ด้วยผนังตกแต่งจุดสนใจในสีสันที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้น

การเติมสีที่เป็นโทนกลางอย่างนุ่มนวล สร้างให้เกิดความรู้สึกของสีที่นิ่งสงัด เติมเต็มความสงบได้ในทุกพื้นที่

RED EARTH – R 1379A

RED EARTH – R 1379A

DESERT DUSK – N 3404T

DESERT DUSK – N 3404T

Wood Varnish Collection
MAHOGANY – T102

Wood Varnish Collection
MAHOGANY – T102

เรื่องราวแห่งสีสัน

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ทำงาน

RESERVED WHITE – OW 1081P

BURNT ASHES – N 1917T

SAPLING – N 1847T

RED EARTH – R 1379A

WHITE LILAC – OW 1050P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ทำงาน

RESERVED WHITE – OW 1081P

BURNT ASHES – N 1917T

SAPLING – N 1847T

RED EARTH – R 1379A

WHITE LILAC – OW 1050P

สร้างสรรรค์สภาพแวดล้อมที่ก่อความรู้สึกได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมความเป็นสำนักงาน สร้างมู้ดสงบ ส่งเสริมสถานที่ทำงาน
ด้วยกระแสความนิยมในปัจจุบันที่หลอมรวมการทำงานจากที่ห่างไกลเข้ากับการทำงานแบบสำนักงานนั้นเริ่ม เริ่มได้รับความนิยม ความคาดหวัง ของผู้ใช้งาน ต่อพื้นที่ ทำงานจึงเป็นการยกระดับความหมายให้มากขึ้นสีสัน และวัสดุคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานพื้นที่รู้สึกถึงการสนับสนุนและผลักดัน รวมทั้งยังสะท้อนถึงบรรยากาศดั่งบ้านอันอบอุ่นไปพร้อมกัน

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ทำงาน

RESERVED WHITE – OW 1081P

BURNT ASHES – N 1917T

SAPLING – N 1847T

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ทำงาน

RESERVED WHITE – OW 1081P

BURNT ASHES – N 1917T

SAPLING – N 1847T

สร้างสรรรค์สภาพแวดล้อมที่ก่อความรู้สึกได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมความเป็นสำนักงาน สร้างมู้ดสงบ ส่งเสริมสถานที่ทำงาน
ด้วยกระแสความนิยมในปัจจุบันที่หลอมรวมการทำงานจากที่ห่างไกลเข้ากับการทำงานแบบสำนักงานนั้นเริ่ม เริ่มได้รับความนิยม ความคาดหวัง ของผู้ใช้งาน ต่อพื้นที่ ทำงานจึงเป็นการยกระดับความหมายให้มากขึ้นสีสัน และวัสดุคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานพื้นที่รู้สึกถึงการสนับสนุนและผลักดัน รวมทั้งยังสะท้อนถึงบรรยากาศดั่งบ้านอันอบอุ่นไปพร้อมกัน

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ทำงาน

RED EARTH – R 1379A

SANDCASTLE – N 3195P

WHITE LILAC – OW 1050P

BURNT ASHES – N 1917T

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ทำงาน

RED EARTH – R 1379A

SANDCASTLE – N 3195P

WHITE LILAC – OW 1050P

BURNT ASHES – N 1917T

สร้างสรรรค์สภาพแวดล้อมที่ก่อความรู้สึกได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมความเป็นสำนักงาน สร้างมู้ดสงบ ส่งเสริมสถานที่ทำงาน
ด้วยกระแสความนิยมในปัจจุบันที่หลอมรวมการทำงานจากที่ห่างไกลเข้ากับการทำงานแบบสำนักงานนั้นเริ่ม เริ่มได้รับความนิยม ความคาดหวัง ของผู้ใช้งาน ต่อพื้นที่ ทำงานจึงเป็นการยกระดับความหมายให้มากขึ้นสีสัน และวัสดุคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานพื้นที่รู้สึกถึงการสนับสนุนและผลักดัน รวมทั้งยังสะท้อนถึงบรรยากาศดั่งบ้านอันอบอุ่นไปพร้อมกัน

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ทำงาน

WHITE LILAC – OW 1050P

SANDCASTLE – N 3195P

SUITED UP – N 3409P

RESERVED WHITE – OW 1081P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ทำงาน

WHITE LILAC – OW 1050P

SANDCASTLE – N 3195P

SUITED UP – N 3409P

RESERVED WHITE – OW 1081P

สร้างสรรรค์สภาพแวดล้อมที่ก่อความรู้สึกได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมความเป็นสำนักงาน สร้างมู้ดสงบ ส่งเสริมสถานที่ทำงาน
ด้วยกระแสความนิยมในปัจจุบันที่หลอมรวมการทำงานจากที่ห่างไกลเข้ากับการทำงานแบบสำนักงานนั้นเริ่ม เริ่มได้รับความนิยม ความคาดหวัง ของผู้ใช้งาน ต่อพื้นที่ ทำงานจึงเป็นการยกระดับความหมายให้มากขึ้นสีสัน และวัสดุคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานพื้นที่รู้สึกถึงการสนับสนุนและผลักดัน รวมทั้งยังสะท้อนถึงบรรยากาศดั่งบ้านอันอบอุ่นไปพร้อมกัน

ความละเอียดอ่อนแห่งธรรมชาติ

DESERT DUSK – NP N 3404T

RESERVED WHITE – OW 1081P

SANDCASTLE – N 3195P

ความละเอียดอ่อนแห่งธรรมชาติ

DESERT DUSK – NP N 3404T

RESERVED WHITE – OW 1081P

SANDCASTLE – N 3195P

สร้างฉากหลังให้กับความมินิมัลอันอ่อนโยน
การจับคู่สีทั้งสามอย่างเทาอุ่น Desert Dusk–N 3404T สีครีม creamy Reserved White–OW 1081P และสีน้ำตาลอันอ่อนโยนอย่าง Sandcastle–N 3195P ขับเน้น ความงามได้ดีกับการตกแต่งภายในสไตล์ Scandinavian และ สไตล์ Japanese ที่ใช้ ไม้สีอ่อนหินแม่แต่เครื่องสานหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นพื้นผิวผ้าสร้างให้เกิดความรู้สึกที่สะอาด และไม่รกตา

อบอุ่นเป็นพิเศษ

RED EARTH – R 1379A

SAPLING – N 1847T

RESERVED WHITE – OW 1081P

อบอุ่นเป็นพิเศษ

RED EARTH – R 1379A

SAPLING – N 1847T

RESERVED WHITE – OW 1081P

อบอุ่นด้วยชั้นเชิงอันนิ่มนวลและถ้อยแถลงแห่งความอบอุ่น
จากความอิ่มเอิบลุ่มลึกของสี Red Earth–R 1379A to warm,ความอบอุ่นของ Sapling – N 1847 และ ความนุ่มนวลของ Reserved White – OW 1081P แต่ละเฉดสี ที่ทำงานอย่างกลมกลืน สร้างให้เกิดความโดดเด่นที่ซุ้มมุมห้อง หรือ ผนังประดับ และ เติมความซับซ้อนอย่างมีชั้นเชิงด้วยเฉดสีที่อ่อนลงมาเพื่อสร้างความอ่อนโยนอันอบอุ่น

สัมผัสอันแผ่วเบา

WHITE LILAC – OW 1050P

SUITED UP – N 3409P

BURNT ASHES – N 1917T

สัมผัสอันแผ่วเบา

WHITE LILAC – OW 1050P

SUITED UP – N 3409P

BURNT ASHES – N 1917T

ความกลมกลืนอันสมบูรณ์แบบในความเยือกเย็น และอบอุ่น
ยกระดับความนิ่มนวลอย่างแยบยลด้วยสมดุลของความเยือกเย็น และอบอุ่นด้วยสี Cool White Lilac–OW 1050P ที่พบกับคู่สีอันสมบูรณ์แบบด้วยสีควันม่วงอย่าง Burnt Ashes – N 1917T และเติมความแตกต่างของเฉดสีให้ใช้งานได้หลากหลายขึ้นด้วย Suited Up – N 3409P

พบ

อิสรภาพ

NIPPON PAINT - TREND BEYOND COLOURS

พบ

อิสรภาพ

เปี่ยมความปีติ/ สว่างสดใส / เสริมความคึกคัก / แสดงออกอย่างโดดเด่น/ เรืองรอง เปล่งประกาย

จากงานอดิเรกความสนใจและความลุ่มหลงในรสนิยมอันก่อให้เกิดแรงบันดาลกับเรา และสีสันอันเปี่ยมเสน่ห์ทั้งหมดทั้งมวล ต่างหลอมรวมจนกลายเป็นตัวเรานั่นเอง เมื่อเราต้องนำเสนอในสิ่งที่รักให้แก่บุคคลอื่น เราค้นพบความปีติที่เกิดขึ้นระหว่างการความเชื่อมโยง และความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกถึง อิสระ

เหลืองเรืองอร่าม

YO 1091T

ก่อร่างสร้างพลัง บวกและอิสรภาพด้วย สีเหลืองเรืองอร่าม (Golden Yellow –YO1091T) สีซึ่งจะจุดประกายพลังงานแห่งความสุขให้กับทุกห้องของคุณ สีสันอันอบอุ่น และมีชีวิตชีวานี้จะเปลี่ยนพื้นที่ภายในให้สว่างไสว ดั่งมีตะวันพำนักอยู่ภายใน ยกระดับอารมณ์ให้เปล่งประกาย ด้วยความสร้างสรรค์ กอปรรวมไว้ซึ่งความปีติของการได้แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง เฉลิมฉลองช่วงเวลาอันสดใสแห่งชีวิต และแผ่รังสีแห่งเสน่ห์ของการใช้ชีวิตในทุกๆวัน และแผ่รังสีแห่งเสน่ห์ของการดำรงชีวิตในทุกห้วงเวลา

พบ

อิสรภาพ

การแสดงออกด้วยสีหวานในแบบโมเดิร์น
ถ่ายทอดตัวตนผ่าน สีโมเดิร์นพาสเทล
และสีสดใสเพื่อมู้ดสนุก

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

FAIRY WINGS – OW 2186P

FAIRY WINGS – OW 2186P

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

COOL WONDER – BGG 2630P

COOL WONDER – BGG 2630P

GRANITE ROCK – N 1980T
glazed over with Momento Snow Frost – 01

GRANITE ROCK – N 1980T
glazed over with Momento Snow Frost – 01

NIGHT DRESS – PB 1396P

NIGHT DRESS – PB 1396P

LIMEBURST – BGG 1672T

LIMEBURST – BGG 1672T

ความงามของสีในโทนกลางแจ่มชัด ที่ยกสีพาสเทลสวยหวานให้ดูเบา สบายมากยิ่งขึ้น สร้างให้บรรยากาศ ดูสบายๆ อย่างรู้สึกได้

Wood Varnish Collection
FRESH GREEN
– T158

Wood Varnish Collection
FRESH GREEN
– T158

ใส่สีสันให้กับพื้นที่แสนรักของคุณ ด้วยม่วงและสีเขียวสดที่จะช่วยเติม
ความคึกคักให้กับจิตวิญญาณ
ของคุณ!

สดับสำเนียงแห่งความปิติด้วยการ จับคู่กันของสีเหลืองแห่งความสุข
และสีส้มอันสดใส

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

Momento Velvet Gold TRIBAL
ART – YO 1226D finished with
CLEMENTINE CRUSH – VG 204

Momento Velvet Gold TRIBAL
ART – YO 1226D finished with
CLEMENTINE CRUSH – VG 204

เรื่องราวแห่งสีสัน

พื้นที่แนะนำ: สถานที่แห่งความรู้

FAIRY WINGS – OW 2186P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

NIGHT DRESS – PB 1396P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่แห่งความรู้

FAIRY WINGS – OW 2186P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

NIGHT DRESS – PB 1396P

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้อย่างครบสัมผัส
ชุดสีที่เหมาะกับการศึกษานั้นควรที่จะต้องสามารถจุดประกายความสร้างสรรค์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมเท่าๆกับที่สร้างความสงบ และมั่นใจให้เกิดขึ้น สีพาสเทลอันนุ่มนวลนี้สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ในขณะที่สีสันอันสดใสของทำให้พื้นที่เกิดทิศทางที่น่าสนใจ

พื้นที่แนะนำ: สถานที่แห่งความรู้

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

LIMEBURST – BGG 1672T

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

COOL WONDER – BGG 2630P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่แห่งความรู้

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

LIMEBURST – BGG 1672T

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

COOL WONDER – BGG 2630P

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้อย่างครบสัมผัส
ชุดสีที่เหมาะกับการศึกษานั้นควรที่จะต้องสามารถจุดประกายความสร้างสรรค์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมเท่าๆกับที่สร้างความสงบ และมั่นใจให้เกิดขึ้น สีพาสเทลอันนุ่มนวลนี้สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ในขณะที่สีสันอันสดใสของทำให้พื้นที่เกิดทิศทางที่น่าสนใจ

พื้นที่แนะนำ: สถานที่แห่งความรู้

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

LIMEBURST – BGG 1672T

COOL WONDER – BGG 2630P

FAIRY WINGS – OW 2186P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

พื้นที่แนะนำ: สถานที่แห่งความรู้

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

LIMEBURST – BGG 1672T

COOL WONDER – BGG 2630P

FAIRY WINGS – OW 2186P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้อย่างครบสัมผัส
ชุดสีที่เหมาะกับการศึกษานั้นควรที่จะต้องสามารถจุดประกายความสร้างสรรค์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมเท่าๆกับที่สร้างความสงบ และมั่นใจให้เกิดขึ้น สีพาสเทลอันนุ่มนวลนี้สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ในขณะที่สีสันอันสดใสของทำให้พื้นที่เกิดทิศทางที่น่าสนใจ

พื้นที่แนะนำ: สถานที่แห่งความรู้

FAIRY WINGS – OW 2186P

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

COOL WONDER – BGG 2630P

NIGHT DRESS – PB 1396P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

พื้นที่แนะนำ: สถานที่แห่งความรู้

FAIRY WINGS – OW 2186P

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

COOL WONDER – BGG 2630P

NIGHT DRESS – PB 1396P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้อย่างครบสัมผัส
ชุดสีที่เหมาะกับการศึกษานั้นควรที่จะต้องสามารถจุดประกายความสร้างสรรค์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมเท่าๆกับที่สร้างความสงบ และมั่นใจให้เกิดขึ้น สีพาสเทลอันนุ่มนวลนี้สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ในขณะที่สีสันอันสดใสของทำให้พื้นที่เกิดทิศทางที่น่าสนใจ

แสดงออกอย่างนุ่มนวล

NIGHT DRESS – PB 1396P

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

แสดงออกอย่างนุ่มนวล

NIGHT DRESS – PB 1396P

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าห้องใด!
ในอารมณ์ที่เงียบสงบนั้น สีเขียวอันไรสุ่มเสียง Merchant’s Venice – N 3273D ประสานกับความละเมียดของ Mauve Dignity – PB 2983P และ สาดความอบอุ่นของ สีม่วง Night Dress – PB 1396P ชุดสีนี้จะสร้างความงดงามผ่านสีเขียวโทนเหลืองอันอ่อนโยน เหมาะสำหรับห้องที่ตั้งใจให้ลูกน้อยได้เติบใหญ่ ความเป็นธรรมชาติ และความสงบที่ช่วยเรื่องสมาธิ จะทำให้คุณเห็นผลลัพธ์อย่างรู้สึกได้เลยทีเดียว

ความกลมกลืนอันสดใหม่

LIMEBURST – BGG 1672T

COOL WONDER – BGG 2630P

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

ความกลมกลืนอันสดใหม่

LIMEBURST – BGG 1672T

COOL WONDER – BGG 2630P

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

เติมความสดใหม่ด้วยเฉดสีแห่งธรรมชาติ
สัมผัสประสบการณ์การแปลเปลี่ยนของพลังแห่งธรรมชาติจาก สีเขียว และ สีเหลือง ท่ีสร้างจังหวะของความสดใสเข็ดฟันด้วย Limeburst – BGG 1672T และเบาสบายไปกับ Cool Wonder – BGG 2630P ก่อนจบด้วยสุขอันเปี่ยมล้นกับ Golden Yellow – YO 1091T ไม่ว่าจะห้องนอนอันสวยงามห้องครัวเท่ๆ หรือพื้นที่ทางานสุดตระการการสีอันสดใสเหล่านี้จะเข้าไปปลุกไลฟ์ให้กับบ้านของคุณ

ชีวิตอันโดดเด่น

FAIRY WINGS – OW 2186P

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

NIGHT DRESS – PB 1396P

ชีวิตอันโดดเด่น

FAIRY WINGS – OW 2186P

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

NIGHT DRESS – PB 1396P

สร้างพื้นที่สุดพิเศษอันน่าตื่นตาและประทับใจ
สีขาวอันอบอุ่น Fairy Wings – OW 2186P เป็นฉากหลังอันสมบูรณ์แบบให้กับความโดดเด่นของ สีม่วง Night Dress – PB 1396P และสีส้มอันสดใสอย่าง Sunkissed Tomato – YO 2403A เติมกลิ่นอายของสีสันที่เป็นกลางเพื่อขับเน้นความหมายให้กับความหนักแน่นของเฟอร์นิเจอร์ และโครงสร้างของอาคาร เช่น ผนัง

พบ

การเริ่มใหม่

NIPPON PAINT - TREND BEYOND COLOURS

พบ

การเริ่มใหม่

ชีวิตชีวา / สายน้ำ / การกำเนิดใหม่ / ความสดชื่น / การฟื้นคืน

การตามหาความหมายแห่งสุขภาวะในปี 2024-25 นั้น จะก้าวจากสีเขียวไปสู่สีฟ้า ด้วยความน่าหลงใหลในความจีรังแห่งสายน้ำ และความน่าสนใจของ ‘พื้นที่สีฟ้า’ สุขภาวะ จึงเริ่มใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเติมเต็มเหตุผล ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ได้รวมกัน เกิดเป็นสัญญาแห่งการกลับคืนสู่ความสนใจในการเยียวยาด้วยบริบทแห่งหาดทราย และท้องทะเล

ความแวววาวของสี
ฟ้าประกายเทอร์ควอยซ์

BGG 2742P

ปลุกความสดใสของแสงแดดที่ฉายส่องลงบนมหาสมุทรอันสดใส ความแวววาวของสีฟ้าประกายเทอร์ควอยซ์ (Turquoise Reflection –BGG 2742P) พัดพาให้เรารู้สึกถึงการกำเนิดใหม่ จินตนาการไปถึงความมีชีวิตชีวาของสีสันที่จะเปลี่ยนอารมณ์ให้กับพื้นที่ต่างๆในบ้านให้สดชื่น เปล่งปลั่ง
จุดประกายความรู้สึกแห่งการผจญภัย สื่อความหมายของบทกวีแห่งการเดินทาง และช่วงเวลาอันทรงคุณค่าให้กลับมาอีกครั้ง

พบ

การเริ่มใหม่

เปลือกหอย และพรายฟอง สร้างแรงบันดาลด้วยสีสันอ่อนละมุน เสมือนฉากหลักอันสมบูรณ์แบบในการเติมเต็มความงามที่น่าสัมผัส

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

KNITTED FLEECE – N 3387P

KNITTED FLEECE – N 3387P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

STARING INTO SPACE – PB 2853P

STARING INTO SPACE – PB 2853P

JUST AN INKLING – N 3259P

JUST AN INKLING – N 3259P

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

SKY DELIGHT – BGG 1579P glazed
over with Momento Cloud Pearl JADE
ESCAPE – CP 181

SKY DELIGHT – BGG 1579P glazed
over with Momento Cloud Pearl JADE
ESCAPE – CP 181

สัมผัสอันละเอียดอ่อนแห่งสีสัน
ที่อยู่ในโทนกลาง

สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการฟื้นฟู
ด้วยการดำดิ่งสู่ห้วงลึกของท้องทะเล
และสีสันอันอ่อนโยน

BLUE BUTTON – PB 1560T

BLUE BUTTON – PB 1560T

PENINSULAR – N 3296D

PENINSULAR – N 3296D

Momento Sparkle Silver
BRISH OCEAN – MS 132

Momento Sparkle Silver
BRISH OCEAN – MS 132

Wood Varnish Collection TURQUOISE – T153

Wood Varnish Collection TURQUOISE – T153

เรื่องราวแห่งสีสัน

พื้นที่แนะนำ: สถานที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู

BLUE BUTTON – PB 1560T

JUST AN INKLING – N 3259P

KNITTED FLEECE – N 3387P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู

BLUE BUTTON – PB 1560T

JUST AN INKLING – N 3259P

KNITTED FLEECE – N 3387P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

พลังงานดีๆที่กระตุ้นให้คึกคัก และผ่อนคลายด้วยสีน้ำเงินอันสมบูรณ์แบบ
พื้นที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู คือพื้นที่ที่เน้นสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างสีฟ้าแห่งธรรมชาติ และสุขภาวะ เติมกำลังใจด้วยสีน้ำเงิน และพลังงานดีๆให้กับพื้นที่ ในขณะที่บรรยากาศแห่งท้องทะเลอันสดใสนั้นจะช่วยให้ ใจสงบ และเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุข

พื้นที่แนะนำ: สถานที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู

PENINSULAR – N 3296D

SIMPLY WHITE – OW 2146P

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู

PENINSULAR – N 3296D

SIMPLY WHITE – OW 2146P

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

พลังงานดีๆที่กระตุ้นให้คึกคัก และผ่อนคลายด้วยสีน้ำเงินอันสมบูรณ์แบบ
พื้นที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู คือพื้นที่ที่เน้นสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างสีฟ้าแห่งธรรมชาติ และสุขภาวะ เติมกำลังใจด้วยสีน้ำเงิน และพลังงานดีๆให้กับพื้นที่ ในขณะที่บรรยากาศแห่งท้องทะเลอันสดใสนั้นจะช่วยให้ ใจสงบ และเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุข

พื้นที่แนะนำ: สถานที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู

STARING INTO SPACE – PB 2853P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

KNITTED FLEECE – N 3387P

JUST AN INKLING – N 3259P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู

STARING INTO SPACE – PB 2853P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

KNITTED FLEECE – N 3387P

JUST AN INKLING – N 3259P

พลังงานดีๆที่กระตุ้นให้คึกคัก และผ่อนคลายด้วยสีน้ำเงินอันสมบูรณ์แบบ
พื้นที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู คือพื้นที่ที่เน้นสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างสีฟ้าแห่งธรรมชาติ และสุขภาวะ เติมกำลังใจด้วยสีน้ำเงิน และพลังงานดีๆให้กับพื้นที่ ในขณะที่บรรยากาศแห่งท้องทะเลอันสดใสนั้นจะช่วยให้ ใจสงบ และเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุข

พื้นที่แนะนำ: สถานที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู

PENINSULAR – N 3296D

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

STARING INTO SPACE – PB 2853P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู

PENINSULAR – N 3296D

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

STARING INTO SPACE – PB 2853P

พลังงานดีๆที่กระตุ้นให้คึกคัก และผ่อนคลายด้วยสีน้ำเงินอันสมบูรณ์แบบ
พื้นที่เพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟู คือพื้นที่ที่เน้นสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างสีฟ้าแห่งธรรมชาติ และสุขภาวะ เติมกำลังใจด้วยสีน้ำเงิน และพลังงานดีๆให้กับพื้นที่ ในขณะที่บรรยากาศแห่งท้องทะเลอันสดใสนั้นจะช่วยให้ ใจสงบ และเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุข

แนวชายฝั่ง

BLUE BUTTON – PB 1560T

STARING INTO SPACE – PB 2853P

JUST AN INKLING – N 3259P

แนวชายฝั่ง

BLUE BUTTON – PB 1560T

STARING INTO SPACE – PB 2853P

JUST AN INKLING – N 3259P

ออกไปเดินเหยียบผืนทรายตามแนวฝั่งทะเล
ธรรมชาติสร้างสรรค์ความกลมกลืน และนั่นคือแรงบันดาลใจของสีชุดนี้ด้วยการผสานกันระหว่างสีฟ้า Rich Blue Button PB 1560T และ Staring Into Space – PB 2853P ที่ทำให้นึกถึงท้องทะเล และฟ้าคราม ก่อนจะเราสู่ความอบอุ่นของผืนทรายด้วยสีน้ำตาล Inkling – N 3259P

ออกสู่ทะเล

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

PENINSULAR – N 3296D

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

ออกสู่ทะเล

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

PENINSULAR – N 3296D

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

ค้นพบความงามในสีครามน้ำเงิน
โอบกอดบรรยากาศแห่งท้องทะเลดำดิ่งลึกลงสู่มหาสมทุรสีฟ้าครามกับ Clear Glazed Ceramic–BGG 2720P,และเฉดที่ลึกขึ้นด้วย Peninsular–N 3296D ก่อนเติมความมีชีวิตชีวาด้วย Turquoise Reflection – BGG 2742P สื่อถึงแรงบันดาลใจอันลึกลับจากห้วงทะเลลึก

ทราย และเปลือกหอย

KNITTED FLEECE – N 3387P

JUST AN INKLING – N 3259P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

ทราย และเปลือกหอย

KNITTED FLEECE – N 3387P

JUST AN INKLING – N 3259P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

ค้นหาสภาวะแห่งความสงบด้วยสีสันอันละเอียดอ่อน
ชุดสีที่ได้แรงบันดาลใจจากทรายนุ่มๆ และเปลือกหอยที่แอบซ่อนความอ่อนโยนไว้ด้วย สีชมพูอ่อนๆอย่าง Knitted Fleece–N 3387P ผสานกับสีน้ำตาลทรายอันน่าสัมผัส Inkling – N 3259P และสีขาว Simply White – OW 2146P ทั้งหมดทั้งมวลนั้น ประกอบกันเป็นความสงบอันปลอดโปร่ง และแจ่มใส

พบ

สมดุล

NIPPON PAINT - TREND BEYOND COLOURS

พบ

สมดุล

E L E G A N T / GROUNDED / B A L A N C E D / S E R E N E / C O N T E M P O R A R Y

เปิดเผยโครงสร้างแห่งความกลมกลืน โดยเฉพาะเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และความวุ่นวาย สิ่งที่ส่งอิทธิพลให้กับแนวคิดของเรานั้นได้ถูกค้นพบปรากฏชัดว่า ในธรรมชาติจากเปลือกหอย สู่ดอกไม้ และรวงผึ้ง รูปทรงที่สัมพันธ์ในเชิงคณิตศาสตร์เหล่านี้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่งานออกแบบ ศิลปะ และสถาปัตยกรรมมากมายตลอดศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งในการนำทางผ่านโลกอันซับซ้อนนี้ เราได้ค้นพบความสมดุลที่มีธรรมชาติแห่งความกลมกลืนเป็นผู้นำทาง
ชมพูกลีบบัว

N 3372P

ชมพูกลีบบัว (Earthling –N 3372P) พาให้รู้สึกได้ถึงความสง่างามที่ยึดโยงกับธรรมชาติผ่านการแต่งต้มด้วยเฉดสีชมพูอ่อนโยนและเปี่ยมความสมดุล สีอันเป็นพื้นที่ สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายนี้ สร้างสรรค์การผสมผสานสีชมพู สีเหลือง การเติมแต้มสีเทาลงไปในพื้นที่
เกิดเป็นการแผ่กระจายของความอบอุ่นในความรู้สึกสงบที่ถูกออกแบบให้ฟื้นฟูดุลยภาพ ให้แก่บ้านของคุณ ซึ่งสีที่นำความสมดุลให้กลับมาได้อย่างเด่นชัดก็คือสีชมพูกลีบบัว (Earthling –N 3372P) นั่นเอง

พบ

สมดุล

สีสันอ่อนๆ ที่สร้างให้พื้นที่ถูกเติมเต็มด้วย ความเบาสบาย และความกลมกลืน

EARTHLING – N 3372P

EARTHLING – N 3372P

SILVER MINER – N 2991P

SILVER MINER – N 2991P

PEARLY SHELL – OW 2153P

PEARLY SHELL – OW 2153P

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

GRAYCLOTH – N 1979P

GRAYCLOTH – N 1979P

WOVEN SLATS – BGG 1695D

WOVEN SLATS – BGG 1695D

Momento Elegant SMOKE PILLAR – ME 044

Momento Elegant SMOKE PILLAR – ME 044

Wood Varnish Collection
BAMBOO – T144

Wood Varnish Collection
BAMBOO – T144

ตัวเลือกของชุดสีเอกรงค์ ที่สร้างถ้อยความอันรุ่มรวยผ่านสีทอง ที่ดูเป็นธรรมชาติ

น้ำหนักของแสง และสีสันในโทนกลางนำสู่สำเนียง แห่งความหรูหราอันลึกซึ้ง

LAVENDER HEDGE – N 1939A

LAVENDER HEDGE – N 1939A

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

TROJAN GRAY – N 1996D
finished with Momento Velvet Pearl
STONEWASH
– VP 253

TROJAN GRAY – N 1996D
finished with Momento Velvet Pearl
STONEWASH
– VP 253

เรื่องราวแห่งสีสัน

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ธุรกิจและการบริการ

WOVEN SLATS – BGG 1695D

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

LAVENDER HEDGE – N 1939A

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ธุรกิจและการบริการ

WOVEN SLATS – BGG 1695D

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

LAVENDER HEDGE – N 1939A

สัมผัสประสบการ์แห่งความสมดุลแม้ไกลจากบ้านก็ตาม
การสร้างสรรค์บรรยากาศของธุรกิจการบริการ หรือธุรกิจโรงแรม คือการทำความเข้าใจในสีสัน แสง และวัสดุ ด้วยชุดสีที่ถูกออกแบบมาให้สร้างความสมดุล และกลมกลืน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นความสำเร็จของพื้นที่แห่งคลาย ตั้งแต่บรรยากาศของห้องอาหารมือพิเศษ จนถึงล็อบบี้โรงแรมอันหรูหรา ล็อบบี้โรงแรมหรู และการพักผ่อนในห้องพักเหนือระดับ

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ธุรกิจและการบริการ

SILVER MINER – N 2991P

EARTHLING – N 3372P

LAVENDER HEDGE – N 1939A

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ธุรกิจและการบริการ

SILVER MINER – N 2991P

EARTHLING – N 3372P

LAVENDER HEDGE – N 1939A

สัมผัสประสบการ์แห่งความสมดุลแม้ไกลจากบ้านก็ตาม
การสร้างสรรค์บรรยากาศของธุรกิจการบริการ หรือธุรกิจโรงแรม คือการทำความเข้าใจในสีสัน แสง และวัสดุ ด้วยชุดสีที่ถูกออกแบบมาให้สร้างความสมดุล และกลมกลืน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นความสำเร็จของพื้นที่แห่งคลาย ตั้งแต่บรรยากาศของห้องอาหารมือพิเศษ จนถึงล็อบบี้โรงแรมอันหรูหรา ล็อบบี้โรงแรมหรู และการพักผ่อนในห้องพักเหนือระดับ

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ธุรกิจและการบริการ

SILVER MINER – N 2991P

PEARLY SHELL – OW 2153P

GRAYCLOTH – N 1979P

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ธุรกิจและการบริการ

SILVER MINER – N 2991P

PEARLY SHELL – OW 2153P

GRAYCLOTH – N 1979P

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

สัมผัสประสบการ์แห่งความสมดุลแม้ไกลจากบ้านก็ตาม
การสร้างสรรค์บรรยากาศของธุรกิจการบริการ หรือธุรกิจโรงแรม คือการทำความเข้าใจในสีสัน แสง และวัสดุ ด้วยชุดสีที่ถูกออกแบบมาให้สร้างความสมดุล และกลมกลืน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นความสำเร็จของพื้นที่แห่งคลาย ตั้งแต่บรรยากาศของห้องอาหารมือพิเศษ จนถึงล็อบบี้โรงแรมอันหรูหรา ล็อบบี้โรงแรมหรู และการพักผ่อนในห้องพักเหนือระดับ

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ธุรกิจและการบริการ

LAVENDER HEDGE – N 1939A

EARTHLING – N 3372P

PEARLY SHELL – OW 2153P

GRAYCLOTH – N 1979P

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

พื้นที่แนะนำ: สถานที่ธุรกิจและการบริการ

LAVENDER HEDGE – N 1939A

EARTHLING – N 3372P

PEARLY SHELL – OW 2153P

GRAYCLOTH – N 1979P

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

สัมผัสประสบการ์แห่งความสมดุลแม้ไกลจากบ้านก็ตาม
การสร้างสรรค์บรรยากาศของธุรกิจการบริการ หรือธุรกิจโรงแรม คือการทำความเข้าใจในสีสัน แสง และวัสดุ ด้วยชุดสีที่ถูกออกแบบมาให้สร้างความสมดุล และกลมกลืน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นความสำเร็จของพื้นที่แห่งคลาย ตั้งแต่บรรยากาศของห้องอาหารมือพิเศษ จนถึงล็อบบี้โรงแรมอันหรูหรา ล็อบบี้โรงแรมหรู และการพักผ่อนในห้องพักเหนือระดับ

ธรรมชาติอันงามสง่า

WOVEN SLATS – BGG 1695D

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

ธรรมชาติอันงามสง่า

WOVEN SLATS – BGG 1695D

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

ในการศึกษาถึงความสมดุล และความปราณีต
ความกลมกลืนของสีตามธรรมชาติอย่างสีน้ำเงินในโทนอุ่น และสีเหลือง เห็นได้เด่นซัดในคู่สี Woven Slats – BGG 1695D และ Water Chestnut – BGG 1692P เติมจังหวะแห่งความหรูหราด้วย Fountain Blue – N 1968D สร้างการซ่อนทับในเฉดสีที่แตกต่าง แต่ยังลงตัวด้วยสมดุลที่ถูกคัดสรรค์มาอย่างดี

ความงามอันไร้กาลเวลา

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

EARTHLING – N 3372P

PEARLY SHELL – OW 2153P

ความงามอันไร้กาลเวลา

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

EARTHLING – N 3372P

PEARLY SHELL – OW 2153P

สร้างสรรค์นิยามความทันสมัยไร้กาลเวลา
ศิลา, สีชมพูแสนละมุน Earthling – N 3372P และ ความลุ่มลึกของ Fountain Blue – N 1968D เข้าคู่ความงามด้วยกันไต้ในในแทบทุกห้อง ในขณะที่สีขาว Pearly Shel-OW 2153P เดิมความแตกต่างที่ดูสะอาดตา นำความทันสมัยเข้าสู่ความคลาสสิค ในพื้นที่ที่ถูกออกแบบให้ไร้ซึ่งกาลเวลา เป็นความร่วมสมัยที่น่าตื่นตะลึง

ชั่วขณะแห่งเอกรงค์

SILVER MINER – N 2991P

GRAYCLOTH – N 1979P

LAVENDER HEDGE – N 1939A

ชั่วขณะแห่งเอกรงค์

SILVER MINER – N 2991P

GRAYCLOTH – N 1979P

LAVENDER HEDGE – N 1939A

ค้นหาความหมายใหม่ในความหรูหราจากภายในด้วยสีเอกรงค์
สีเอกรงค์คือความงามอันเป็นพื้นฐาน และไร้ซึ่งกาลเวลา ด้วยความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในเฉดสีเทา Siver Miner – N 2991P พบความสมบูรณ์แบบของการจัดคู่กับ Graycloth – N 1979P, และเติมความละมุนอันลุ่มลึกด้วย Lavender Hedge – N 1939A เกิดเป็นความแยบยลของเสน่ห์ดึงดูดใจ

COLOUR PLANNER

จากแนวทางของปี 2024-25 ในแต่ละชุดสี ที่เลือกมาแล้วกว่า 32 เฉดสีสุดบันดาลใจ ภายใต้นิยามของการตื่นขึ้น ชุดสีเหล่านี้จะพาคุณสู่การค้นพบเฉดสีอันสมบูรณ์แบบใน การรังสรรค์พื้นที่แห่งความหมาย ในความสงบ อิสรภาพ การกำเนิดใหม่ และความสมดุล

White

WHITE LILAC – OW 1050P

WHITE LILAC – OW 1050P

RESERVED WHITE – OW 1081P

RESERVED WHITE – OW 1081P

SILVER MINER – N 2991P

SILVER MINER – N 2991P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

SIMPLY WHITE – OW 2146P

PEARLY SHELL – OW 2153P

PEARLY SHELL – OW 2153P

NEUTRAL

SANDCASTLE – N 3195P

SANDCASTLE – N 3195P

SAPLING – N 1847T

SAPLING – N 1847T

SUITED UP – N 3409P

SUITED UP – N 3409P

GRAYCLOTH – N 1979P

GRAYCLOTH – N 1979P

DESERT DUSK – NP N 3404T

DESERT DUSK – NP N 3404T

YELLOW

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

GOLDEN YELLOW – YO 1091T

JUST AN INKLING – N 3259P

JUST AN INKLING – N 3259P

WOVEN SLATS – BGG 1695D

WOVEN SLATS – BGG 1695D

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

WATER CHESTNUT – BGG 1692P

RED

RED EARTH – R 1379A

RED EARTH – R 1379A

FAIRY WINGS – OW 2186P

FAIRY WINGS – OW 2186P

EARTHLING – N 3372P

EARTHLING – N 3372P

KNITTED FLEECE – N 3387P

KNITTED FLEECE – N 3387P

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

SUNKISSED TOMATO – YO 2403A

PINK & PURPLE

BURNT ASHES – N 1917T

BURNT ASHES – N 1917T

NIGHT DRESS – PB 1396P

NIGHT DRESS – PB 1396P

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

MAUVE DIGNITY – PB 2983P

LAVENDER HEDGE – N 1939A

LAVENDER HEDGE – N 1939A

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

FOUNTAIN BLUE – N 1968D

BLUE & AQUA

BLUE BUTTON – PB 1560T

BLUE BUTTON – PB 1560T

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

GLAZED CERAMIC – BGG 2720P

PENINSULAR – N 3296D

PENINSULAR – N 3296D

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

TURQUOISE REFLECTION
BGG 2742P

STARING INTO SPACE – PB 2853P

STARING INTO SPACE – PB 2853P

GREEN

LIMEBURST – BGG 1672T

LIMEBURST – BGG 1672T

COOL WONDER – BGG 2630P

COOL WONDER – BGG 2630P

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

MERCHANT’S VENICE
N 3273D

เรียนรู้เพิ่มเติม

บทความ

 • เจ้าของบ้าน
 • นักออกแบบ
 • ผู้รับเหมา
 • เจ้าของโครงการ

หากคุณกำลังเหนื่อยล้า…บางครั้งอาจไม่ได้มาจากปัจจัยทางกาย ลองพินิจ ให้ลึกลงไป เราอาจพบว่าสิ่งเหล่านั้นอาจเกิดจากภายใน เพราะจิตใจของเรานั้นมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกปนเปอยู่ร่วมกัน ทั้งยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทุกเวลา

 • เจ้าของบ้าน
 • นักออกแบบ
 • ผู้รับเหมา
 • เจ้าของโครงการ

THAT’S ITH INTERIOR สตูดิโอออกแบบที่โดดเด่นในความจัดจ้าน ทั้งสีสัน ความสนุก หรือในมุมของความหรูหรา และละเมียดในรายละเอียด นั่นคือลายเซ็นที่เด่นชัดของ อิท พลัช ไพนุพงศ์ Design Director และ Founder ของสตูดิโอแห่งนี้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการงานออกแบบทั้งในไทย และต่างประเทศ วันนี้ Nippon Paint จึงไม่พลาดที่จะพาทุกท่านมาพบกับแนวคิดและเคล็ดลับดีๆในการออกแบบที่บอกเลยว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน

 • เจ้าของบ้าน
 • นักออกแบบ
 • ผู้รับเหมา
 • เจ้าของโครงการ

อิทธิพลของสีนั้นสร้างสรรค์ได้มากกว่าที่คุณคิด และมากกว่านั้นการเลือกใช้สีสันยังเป็นวิธีการที่ง่ายดายกว่าวิธีอื่นๆ โดยเฉพาะกับงานออกแบบภายใน เช่น คอนโดมิเนียม หรือ ห้องชุดที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบผังอาคารไปมากกว่าเดิมได้

เล่มเทรนด์สี

สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
Click Click
Scroll to Top
Scroll to Bottom